Nikola

support
Blog Thumbnail 11 Zaglavljenost U Trenutku

Zaglavljenost u trenutku – Između dve priče

Ideja da podelim ova razmišljanja sa vama došla je posle ponovnog čitanja članka transakcionog analitičara Gianpiera Petriglijerija, (Transakciona analiza je teorija ličnosti i sistematska psihoterapija čiji je cilj lični razvoj i promena) pod naslovom „Zaglavljenosti u trenutku” (malo rogobatno zvuči na srpskom), a radi se o našim životnim zastojima. Kada sam ga prvi put pročitala […]

Zaglavljenost u trenutku – Između dve priče Read More »